עלות הגשת תביעה קטנה באתר מורכבת משני ערכים:

אגרת בית המשפט

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976

לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של 1% משווי התביעה.

על אף האמור, לא תפחת האגרה בשום מקרה מ 50 שקלים חדשים.

סכום האגרה, יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.

עמלת שירות

עמלת השירות, הנגבית על ידי האתר תגיש לי, כוללת הפקת טופס התביעה כולל עותקים דרושים, מסמכים תומכים (תמונות, חשבוניות, חוזים וכד'), הגשה לבית המשפט הרלוונטי ותשלום האגרה.

בשל עלויות המשלוח המשתנות בהתאם למיקומו של בית המשפט בו תוגש התביעה, עמלת השירות משתנה בהתאם.

לתשומת לבכם: אתר תגיש לי, אינו עוסק בכל דרך במתן יעוץ משפטי או שירותים משפטיים, ומשמש אך ורק לסיוע בכל התהליך הלוגיסטי הכרוך בהגשת התביעה קטנה בלבד!