עלות הגשת תביעה

עלות הגשת תביעה קטנה באתר מורכבת משני ערכים:

אגרת בית המשפט
עמלת שירות
מחשבון עלות הגשת תביעה