באמצעות מחשבון זה תוכלו לדעת את המחיר הכולל של הגשת תביעה דרך האתר.

הקש את סכום התביעה, כולל הוצאות משפט מבוקשות:

באיזה בית משפט תוגש התביעה?עלות הגשת התביעה


אגרת בתי המשפט:
דמי שירות שיגבו על ידי האתר:
סה"כ עלות הגשת התביעה: