פרטי תיק התביעה

פרטי תיק התביעה

פרטי הנתבע והתובע

פרטי הנתבע (מלא את פרטיך)

הוסף נתבע: ​אם קיימים נתבעים נוספי לחץ כאן להוספת נתבע

פרטי הנתבע והתובע

פרטי התובע

הוסף תובע: אם אינך התובע היחידי לחץ להוספת תובע נוסף

טענות ונימוקי ההגנה

תגובת הנתבע \ נימוקי הגנה

מסמכים תומכים

צרף לתביעתך כל מסמך אשר תומך בגרסתך (לדוגמא: קבלות מסמכים רפואיים ועוד..)

הגשת כתב הגנה

הזן את סכום התביעה