פרטי התובע והנתבע

פרטי התובע

הוסף תובע: אם אינך התובע היחידי לחץ להוספת תובע נוסף

פרטי התובע והנתבע

פרטי הנתבע

הוסף נתבע: ​אם קיימים נתבעים נוספי לחץ כאן להוספת נתבע

תיאור האירוע והנזק

תאור הארוע

מסמכים תומכים

צרף לתביעתך כל מסמך אשר תומך בגרסתך (לדוגמא: קבלות מסמכים רפואיים ועוד..)

הגשת התביעה

ברצוני שבית המשפט יפסוק עבורי

סכום התביעה כולל את סך כל ההוצאות הנלוות לפתיחת תיק בבית המשפט.