כמה עולה?

עלות הגשת תביעה קטנה באתר מורכבת משני ערכים:

אגרת בית המשפט

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976. לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של 1% משווי התביעה. על אף האמור, לא תפחת האגרה בשום מקרה מ 50 שקלים חדשים. סכום האגרה, יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.

עמלת שירות

עמלת השירות, הנגבית על ידי האתר תגיש לי, כוללת הפקת טופס התביעה כולל עותקים דרושים, מסמכים תומכים (תמונות, חשבוניות, חוזים וכד’), הגשה לבית המשפט הרלוונטי ותשלום האגרה.

בשל עלויות המשלוח המשתנות בהתאם למיקומו של בית המשפט בו תוגש התביעה, עמלת השירות משתנה בהתאם.

לתשומת לבכם: אתר תגיש לי, אינו עוסק בכל דרך במתן יעוץ משפטי או שירותים משפטיים, ומשמש אך ורק לסיוע בכל התהליך הלוגיסטי הכרוך בהגשת התביעה קטנה בלבד!

מחשבון עלות הגשת תביעה

באמצעות מחשבון זה תוכלו לדעת את המחיר הכולל של הגשת תביעה דרך האתר.

הקש את סכום התביעה, כולל הוצאות משפט מבוקשות. סכום מקסימלי הוא 37,700 ש״ח.

באיזה בית משפט תוגש התביעה?חשב

עלות הגשת התביעה
אגרת בתי המשפט:
דמי שירות שיגבו על ידי האתר:
סה"כ עלות הגשת התביעה: