שאלות ותשובות

מהי תביעה קטנה?

תביעה קטנה היא תביעה שמגיש יחיד, אשר אינו חברה ואינו תאגיד. מעצם הגדרתה כ"קטנה", חלים בה סדרי דין שונים מתביעות אחרות, שאינן "קטנות", והסכום אותו ניתן לתבוע הוא נמוך יותר (כיום 33,900 ש"ח).

תביעות קטנות - עד איזה סכום ניתן להגיש?

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017, סמכות בית המשפט לתביעות קטנות עודכנה החל מיום כ״ד בטבת תשע״ט (1 בינואר 2019) לסכום של: 33,900 שקלים חדשים.

מי יכול לתבוע בהליך של תביעה קטנה?

יחיד, שאינו תאגיד או חברה. המונח "יחיד" מתייחס גם לרבים, כלומר, אין מניעה שבני זוג ייתבעו, או אף כל דיירי בניין מסויים. למאמר אודות תביעה של חברה בע"מ בתביעות קטנות – לחצו כאן.

האם אפשר לתבוע חברה או תאגיד?

בוודאי. כאמור, ניתן לתבוע חברה או תאגיד, אולם חברה או תאגיד (או העירייה, למשל) אינן יכולות לתבוע בתביעה קטנה. אם אדם תובע חברה או תאגיד בתביעה קטנה, לחברה או לתאגיד עומדת הזכות לתבוע בתביעה נפרדת לבית משפט רגיל את התובע הפרטי, או במסגרת תביעה שכנגד לבימ"ש לתביעות קטנות – בגובה הסכום המוגבל בתקנות (זהה לסכום של התובע המקורי – כיום 33,900 ש"ח).

על מה ניתן לתבוע?

נושאי התביעה הם מגוונים. ניתן לתבוע על נושאים שונים, שהסכום שלהם אינו עולה על הסכום שקבוע בתקנות. כך, למשל – אפשר לתבוע בשל מוצר מקולקל או שאינו מתאים למה שהובטח, חופשה שנהרסה, הודעות ספאם הנשלחות אלינו, עישון במקומות ציבוריים, סכסוכים בין שוכר למשכיר, מוצר או שירות שלא סופק כמובטח (למשל, אינסטלטור שלא פתר את הבעייה בגינה הוזמן, אך שולם לו הכסף) וכן הלאה. ניתן לתבוע גם בגין נושאים יותר מופשטים כמו למשל פגיעה בפרטיות, עוגמת נפש וכן הלאה.

איפה אפשר לתבוע?

את התביעה עצמה מגישים במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות. בד"כ ליד בתי משפט השלום פועל גם בית משפט לתביעות קטנות. אומנם התובע יעדיף בד"כ לתבוע במקום הקרוב למקום מגוריו, אולם את התביעה יש להגיש באחד המקומות האלה:

  • במקום מגוריו או במקום עיסקו של הנתבע.
  • במקום יצירת ההתחייבות (למשל, במקום בו נחתם חוזה).
  • במקום בו נועדה ההתחייבות להתקיים, גם אם ההתחייבות לא קויימה (למשל במקום בו אמור היה להיות מסופק המקרר שהוזמן).
  • במקום המסירה של הנכס (למשל, בעמדת השירות בה נמסר מכשיר סלולרי שנקנה).
  • במקום המעשה או המחדל שבגינו תובעים (למשל במקום אירוע תאונה).
איך צריך לנסח את התביעה?

את כתב התביעה יש לנסח בקיצור, אך בצורה ברורה ובלי להשמיט פרטים חשובים. חשוב לזכור כי פרטים אשר לעיתים נראים כמו אינם קשורים לעניין, עשויים להיות דווקא מהותיים ומכריעים. בעזרת הטופס שלנו כתב התביעה שלכם יהיה מוכן בקלות ובמהירות. לחצו כאן להגשת תביעה.

האם ניתן לדרוש פסק דין שאינו כספי?

כן. ניתן לבקש בכתב התביעה שבית המשפט ייתן צו להחליף מצרך או לתקנו (למשל, לחייב חברה לתקן מקרר או מחשב או אף מכשיר סלולרי שאינם תקינים). ניתן לבקש גם פסק דין המורה לבטל עיסקה (למשל, הסכם התקשרות עם חברת הכבלים או המפעילה הסלולרית). עם זאת, לא ניתן לדרוש מבית המשפט לתת צו המורה לנתבע לעשות משהו או להפסיק לעשות מעשה מסוים (בשפה משפטית זה נקרא "צו עשה" או "צו אל תעשה"). כלומר, לא ניתן לדרוש מביהמ"ש להורות למישהו להפסיק להרעיש, לתקן את הנזילה וכיוצא באלו.

מה צריך לצרף לכתב התביעה?

לכתב התביעה יש לצרף את כל הראיות לשם הוכחת התביעה, כלומר העתקי המסמכים החשובים, למשל– חוזה, צילומים, חוות דעת, קבלות וכן הלאה. לתביעות קטנות בנושאי תאונת דרכים יש לצרף גם חוות דעת שמאי, צילומי רכב מקוריים ושרטוט המציג את מהלך ומקום התאונה. אם נפתח תיק במשטרה בקבות תאונת הדרכים, יש לציין מה עלה בגורלו, ואם העניין נדון בביה"ד לתעבורה, יש לצרף גם את כתב האישום ואת פסק הדין.

האם מותר להגיש תביעות קטנות על עבירה פלילית?

תביעה קטנה מוגשת במסגרת סכסוך אזרחי בלבד, לא פלילי! כלומר, תביעה יכולה להיות עבור שירותים ששילמת עבורם ולא בוצעו, הפרות חוזה, תביעות בנושא צרכנות, תאונות דרכים וכד'.

האם מותר לצרף מסמכים לתביעה?

כמו בכל תביעה, מותר ויתרה מכך, חשוב לצרף כל מסמך התומך ומוכיח את צדקתך! כמו כן, במידה וישנם עדים, ניתן לזמנם למשפט.

תוך כמה זמן לאחר הגשת התביעה מתקיים הדיון?

הדיון בתביעה יהיה תוך חודשים ספורים, בד"כ בין חמישה לשמונה חודשים.

תוך כמה זמן הנתבע צריך להגיש כתב הגנה?

על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום שקיבל את כתב התביעה, אלא אם קבע בית המשפט זמן אחר.

מה יקרה במידה והנתבע לא הגיש כתב הגנה בזמן?

במקרה כזה, ביהמ"ש יכול לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד, אך הוא מוסמך להזמין את הצדדים לדיון גם אם הנתבע לא הגיש כתב הגנה.

ומה אם הנתבע הגיש כתב הגנה, אך לא התייצב לדיון?

אם הנתבע לא התייצב לדיון, ביהמ"ש ייתן פסק דין על יסוד כתב התביעה, וזאת בתנאי שהתובע הצהיר על נכונות העובדות בכתב התביעה. השופט יכול לפסוק כל סכום שהוא רואה לנכון, עד לגובה התביעה. מי שקיבל פסק דין נגדו אם לא התייצב לדיון, יוכל לבקש מבית המשפט לבטל את פסק הדין תוך 7 ימים מיום שקיבל אותו. בית המשפט יהיה רשאי (אך לא חייב) לקבל את הבקשה.

ומה יקרה במידה והתובע לא יתייצב לדיון?

במקרה כזה התביעה תידחה, ולא ניתן יהיה להגיש אותה שוב. לכן, חשוב מאוד להתייצב ביום הדיון, ואם לא ניתן להגיע לדיון, להודיע לביהמ"ש בכתב לפני מועד הדיון, ולבקש את דחייתו. אם לא נתקבלה החלטה, ולא ניתן להגיע לדיון, רצוי מאוד לשלוח נציג, עם יפוי כוח, שיבקש מהשופט לדחות את הדיון.

ומה יקרה במידה ושני הצדדים לא יופיעו לדיון?

במקרה שבו שני הצדדים לא התייצבו לדיון, התביעה תימחק. אולם, בניגוד למצב שבו הנתבע הגיע לדיון והתובע לא (המקרה הקודם) – במצב כזה, בו שני הצדדים לא הופיעו לדיון, דווקא כן יהיה ניתן להגיש את התביעה שוב.

איך מתנהל הדיון עצמו?

בכל הנוגע לדיון עצמו, לביהמ"ש שיקול דעת רחב מאוד, והוא אינו כבול לסדרי דין מסויימים. השופט יקבע את סדר הדוברים וסדר הבאת הראיות בכל דרך שתראה לו, ולכן אופן הדיון ישתנה משופט לשופט. אנו ממליצים להגיע לדיון כחצי שעה לפני תחילתו, לשבת באולם, ולראות איך מתנהל הדיון באותו אולם שיפוט.

האם ניתן לזמן עדים?

רצוי מאוד להביא את כל העדים ביום הדיון עצמו. למעשה, ביהמ"ש יכול לקבוע שצד לתביעה שנמנע מלהביא עד חשוב – הדבר יחזק את הראיות נגדו.

האם פסק הדין ניתן במקום?

ברוב המקרים יינתן פסק דין בתום הדיון, אולם השופט רשאי לתת את פסק הדין עד 7 ימים אחריו.

האם השופט יכול להציע לצדדים פשרה?

כן. ביהמ"ש מוסמך להציע לצדדים פשרה, והם רשאים לקבל או לדחות את הצעת השופט. דחיה או קבלה של הסכם פשרה שהציע השופט אינה צריכה להשפיע על הפסיקה (למעט, אולי, פסיקת הוצאות).

האם ניתן לבקש מבית המשפט לקבל הסכם פשרה שהצדדים הגיעו אליו בכוחות עצמם?

כן. הצדדים יכולים להציג לבית המשפט הסדר פשרה בינהם, ולבקש מהשופט לתת לו תוקף של פסק דין המחייב אותם. אולם, במקרה כזה, בית המשפט אינו מחוייב לקבל את ההסדר שהציגו בפניו הצדדים, והוא יכול לפסוק כראות עיניו.

האם ניתן לערער על פסק הדין?

ניתן לבקש מבית המשפט המחוזי לערער על פסק דין של בימ"ש לתביעות קטנות. יש להגיש בקשה לערעור תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

מה עושה אתר תגיש לי?

אתר תגיש לי, מנגיש ומטפל בכל התהליך הלוגיסטי הכרוך בהגשת התביעה קטנה בלבד! הפקת טופס התביעה בשלושה עותקים, מסמכים תומכים (תמונות, חשבוניות, חוזים וכד'), הגשה לבית המשפט ותשלום האגרה.

לאחר השלמת התהליך, תגיש לי, מפיקה עבורכם עותקים של כלל מסמכי התביעה, מגישה לבית המשפט לתביעות קטנות עד שבעה ימי עסקים (לא כולל פגרת בית משפט), ושולחת לכתובת הדוא"ל שהוזנה, אישור פתיחת תיק, קבלה אגרת פתיחת תיק, כתב תביעה והמסמכים התומכים אותם העליתם לאתר (קבצים תומכים).

תביעות קטנות עושים קליק אחד וזהו. את השאר אנחנו כבר עושים עבורך… אז, אל תכעס, תתבע!

להגשת תביעה קטנה עכשיו, לחץ כאן.